Hvem er vi

Herning-Korforening består i øjeblikket af ca 25 sangere fordelt på sopran, alt, tenor og bas.

Som man kan se under ”Korets repertoire” arbejder vi med klassisk musik, men også den lettere genre, som f.eks nordiske sange og andre lyriske ting.

Korets dirigent, - Søren Bormann

 

”Som dirigent for Herning Korforening ønsker jeg, at præsentere både koret og publikum for den uudtømmelige kilde til smuk musik, som renæssancen og barokken er, og have udforske det danske korrepertoire fra det 19. og 20. årh.”

 

Søren Bormann er fra Herning, og har i 12 år sunget i Herning Kirkes Drengekor. Han er ved at færdiggøre sin uddannelse som cand. mag. i musik og oldtidskundskab, og uddanner sig sideløbende som kirkemusiker i orgel og korledelse ved Vestervig Kirkemusikskole.

 

”At synge i kor bør være udfordrende og fornøjeligt. Derfor er det vigtigt at synge på forskellige sprog, prøve kræfter med forskellige perioders repertoire, og have et øje til den både religiøse og den verdslige musik.”

Korets historie

Herning Korforening er Hernings ældste klassiske kor, og dets rødder går helt tilbage til starten af det 20. århundrede, da valgmenighedspræst Enevold Terkelsen sagde ja til dirigenthvervet for en sangforening tilknyttet Herning Højskolehjem.
 
Sammen med et lille fast orkester blev højskolehjemmets Sang- og Musikforening grundlagt. I 1925 lægger Enevold Terkelsen dirigentstokken, og fra 1925-33 overtager daværende organist ved Herning Kirke Cort Cortsen ledelsen af kor og orkester.
 
I 1941 får koret sit nuværende navn: Herning Korforening. Om prøverne og sangrepertoiret under krigen vides meget lidt, men koret overlevede krigens år ved at prøverne foregik i sangernes private hjem.
 
Fra 1949-65 prøver fem unge entusaiastiske lærere fra Herning Gymnasium kræfter med dirigentposten, men i perioden er der et stort frafald af kormedlemmer og i 1965 består koret kun af et 3-stemmigt damekor.
 
I 1965 overtager daværende musiklærer på Herning Seminarium Jens Kragsig Thomsen det skrantende kor, og han står i spidsen for Herning Korforening i 42 år. Under ham bliver koret udvidet med unge sangere fra seminariet, og der synges alt, hvad der findes af klassisk musik fra det 15. – 20. århundrede. I 2007 stopper som Jens Kragsig Thomsen som dirigent, og en æra er forbi.
 
Koret giver 2-3 koncerter årligt og har senest indledt samarbejde med Viborg Kammerkor, Silkeborg Motetkor og Ringkøbing Kammerkor.

Korets repertoire

requiemKorets repertoire er overvejende klassisk musik. Foruden store klassiske værker arbejder koret også med et omfattende program med dansk og europæisk kormusik af både ældre og nyere dato. Specielt fremhæves den danske sangtradition med mange kendte og populære sange, en skøn blanding af alvorlige, muntre og underholdende sange.

Korets koncerter

Eksempler på opførelser:

Fauré's requiem
Bach's Johannespassion
Britten's Festival Te Deum
I.P.E. Hartman's Forårssang
Verdi's Requiem
Carl Orff's Camina Burana

Vivaldi: 
GLORIA i D-dur
Solister: Sopran Lene Farver og kontratenor Karl Schou

Händel: 
3 satser fra Messias
The Glory of the Lord
For unto us a Child is born
Hallelujah